Thursday, 29 September 2011

PROSES BERFIKIR

Pada kebiasaannya apabila anda berhadapan dengan sesuatu perkara misalnya suatu objek, anda secara automatik akan mula menyoal diri sendiri? 

Soalan-soalan yang anda mungkin bertanya ialah :-


  1. Apakah objek itu?
  2. Apakah kegunaannya?
  3. Bagaimanakah menggunakannya?
  4. Adakah ia memberi manfaat?


Apabila anda menyoal diri sendiri dan mencari jawapannya, anda sedang dalam proses berfikir. Untuk mencari jawapan, anda menggunakan aspek yang berikut:  1. Pengetahuan (apa yang anda tahu tentang objek itu)
  2. Kemahiran (menyoal diri sendiri tentang objek itu)
  3. Sikap atau nilai (keinginan untuk mengetahui tentang objek itu)

MODEL KEMAHIRAN BERFIKIRKemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada kemahiran berfikir kritis dan kreatif. 


Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif. 


Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif. 


Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada. 


Strategi berfikir pula merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya dan mengandungi beberapa langkah yang melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. 


Kesemua kemahiran yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah pada akhirnya menuju ke arah menkonsepsi, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. 


Kemahiran berfikir menaakul adalah sebagai pelincir dalam membantu kita membuat pertimbangan secara logik dan rasional kepada semua kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 


Perkaitan antara kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir kreatif, kemahiran berfikir menaakul dan strategi berfikir.